Øreakupunktur og fotsoneterapi

Fotsoneterapi og øreakupunktur

er manuelle terapier som kan benyttes alene, men brukes oftest i kombinasjon. På føttene og ørene finnes det soner som representerer kroppens organer. Ved å stimulere disse vil en dermed få effekt på det aktuelle stedet på kroppen. Har man f.eks. en vond rygg vil sonen for ryggen på foten eller øret være litt vond ved stimulering av denne.


Hele kroppen er kartlagt under føttene. Hver kroppsdel kalles en reflekssone. Behandlingen går ut på å stimulere disse sonene under føttene med trykkmassasje. Terapeuten hjelper kroppen tilbake i balanse ved å løse opp blokkeringer, som hindrer fri flyt av energi.  Fotsoneterapi kan være med å avhjelpe sykdommer, smerter, tretthet og annen utilpasshet, men brukes også til å forebygge og til å holde en god helsetilstand ved like

Benyttes ved 

 • Stress, 
 • ryggproblem
 • hodepine, 
 • pustebesvær
 • klimaterieproblem
 • barnløshet
 • menssmerter 
 • fordøyelseplager
 •  angst
 •  bihulebetennelse, 
 • akutt ørebetennelse hos barn.
 • søvnproblem m.m. 

Fotsoneterapi brukes ofte sammen med øreakupunktur, da disse metodene understøtter hverandre, og sammen gir en enda bedre effekt enn hver for seg.

 BESTILL TIME NÅ

Øreakupunktur ( Aurikkelterapi) 

Aurikkelterapi er en meget praktisk metode med et stort medisinsk anvendelses-område. Kan benyttes alene, men som oftest som støttebehandling ved de fleste typer akutt og kronisk sykdommer. Mange kommer med plager som spenninger i muskulatur, senebetennelser, bihulebetennelser, mensforstyrrelser, fordøyelsesplager, infeksjoner og mye mer….

Øreakupunktur  baserer seg på at hele organismen med dens forskjellige deler og funksjoner gjenspeiles i det ytre øret. 

I øret finner man punkter som representerer alle kroppens ulike deler og organsystemer. Dersom man har en sykdom eller skade, vil det punktet i øret som representerer den syke/skadde delen være trykkømt. Man kan finne punktene ved hjelp av trykkstav, som man trykker ned på områder på øret. Når man kommer til et punkt som er ømt, kan man finne ut hvor sykdommen/skaden er. Event. benyttes elektrisk punktsøker. Punktene stimuleres ved hjelp av akupunkturnåler som stikkes 1-2 mm innenfor huden eller vha smertefri elektorakupunktur. Denne stimuleringen gir kroppen beskjed om hvor immunforsvaret skal jobbe for å rette opp ubalansen. Det som da skjer, er at kroppens egne selvhelbredende prosesser startes opp. 

 

 

Grønn Resept | Org.nr: 965129316 | Søgne - Norge | Tlf.: 38 05 05 05 | groennresept@gmail.com